1st of May Demonstration: A city for the people. Not a playground for the rich!

Affordable housing is being demolished on a large scale. A growing number of people cannot find affordable living space. The city is slowly turning into a space where most people don’t seem to be welcome anymore. Many people find themselves in precarious housing situations; those who aren’t rich are being pushed out to the city’s peripheries or beyond.

This happens in a process that works as a silent killer. Streets and neighbourhoods are filled with pop-up stores where hip entrepreneurs can kick-start their business with relatively low rents. Although this may sound attractive, it only happens in order to financially upgrade a certain street or neighbourhood. Once the neighbourhood is attractive enough for investors, low-income housing will be replaced with unaffordable homes and exclusive businesses. The local residents will be driven out of their neighbourhood; what remains is generic elitism. Because of this process, known as gentrification, rents rise dramatically while people’s incomes remain the same. This increases the gap between the rich and the poor. Small shops and socially accessible spaces will also disappear to give way to exclusive shops, hotels and cupcake shops. If we don’t stop this process, the city will be turned into a playground reserved only for the rich. The city should not be an instrument for endless profit making, but a place where people should feel free and where everybody should be able to maximally develop themselves.
Continue reading

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

1 Mei demonstratie: Een stad voor de mensen. Geen speeltuin voor de rijken.

Massaal worden er betaalbare woning gesloopt om plaats te maken voor luxeappartementen. Steeds meer mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. De stad wordt langzaam maar zeker een plek waar de meeste mensen niet meer welkom lijken te zijn. Terwijl voor velen de woonsituatie steeds onzekerder wordt, is er een proces gaande dat iedereen die niet bij de rijke elite hoort verdrukt naar de buitenwijken of zelfs naar buiten de steden.

Het is een proces wat als een sluipmoordenaar te werk gaat. Buurten en straten worden gevuld met pop-up stores waar hippe beginnende ondernemers goedkoop kunnen huren. Dit klinkt leuk maar dit gebeurt slechts om een straat of buurt in financiële zin op te waarderen. Uiteindelijk, als de buurt hip genoeg is, zal sociale woningbouw worden gesloopt om vervolgens ruimte te maken voor huizen die onbetaalbaar zijn. Zo worden de huidige bewoners verdrukt uit hun buurt waarna er een elitaire eenheidsworst overblijft. Door dit proces, ook wel gentrificatie genoemd, stijgen de huren enorm terwijl mensen hun inkomen hetzelfde blijft. Ook verdwijnen de kleine winkeltjes en sociaal toegankelijke ruimtes om plaats te maken voor dure en exclusieve winkels, hotels en cupcakewinkels. Als we dit proces geen halt toe roepen verandert de stad in een speeltuin die slechts voor de rijken is weggelegd. De stad is niet bedoeld om grenzeloos veel geld aan te verdienen maar zou een plek moeten zijn waar bewoners zich vrij moeten kunnen voelen en waar iedereen zich maximaal zou moeten kunnen ontplooien.
Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fotoverslag 1 mei demonstratie

Hieronder een fotoverslag van de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie in Den Haag, van filmmaker en journalist Brandon Jourdan van de onafhankelijke nieuwssite Global Uprisings.

canon7d-may1,2014-1

canon7d-may1,2014-2

canon7d-may1,2014-3

canon7d-may1,2014-4

canon7d-may1,2014-5

canon7d-may1,2014-6

canon7d-may1,2014-7

canon7d-may1,2014-8

canon7d-may1,2014-9

canon7d-may1,2014-10

canon7d-may1,2014-11

canon7d-may1,2014-12

canon7d-may1,2014-13

canon7d-may1,2014-14

canon7d-may1,2014-15

canon7d-may1,2014-16

canon7d-may1,2014-17

canon7d-may1,2014-18

canon7d-may1,2014-19

canon7d-may1,2014-20

canon7d-may1,2014-21

canon7d-may1,2014-22

canon7d-may1,2014-23

canon7d-may1,2014-24

canon7d-may1,2014-25

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Toespraak Joke Kaviaar: Internationale uitbuiting vraagt om internationale strijd!

Hieronder de toespraak van Joke Kaviaar, die ze op het Paul Krugerplein gaf tijdens de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie in Den Haag:

“Vraag een vluchteling wat deze hier wil gaan doen en je zult als antwoord krijgen: ik wil gewoon aan het werk, net als iedereen. Ik wil een leven opbouwen, net als iedereen.
Vraag een inwoner van dit land, een willekeurig persoon, wat die verwacht van het leven, dan zal deze je vrijwel altijd antwoorden: een goede opleiding, goede baan, carriere, huisje, boompje, beestje, kinderen, een pensioen opbouwen en genieten van mijn oude dag.

1

Eigenlijk willen ze allebei hetzelfde. Echter, de vluchteling heeft wat minder te verlangen dan de ingezeten burger van dit land.

Het bedrijfsleven, de bazen, de politiek, de regering, die bevallen het wel dat al die mensen wel werken willen. Daar drijft het kapitalisme op. Dat drijft op lage kosten in het buitenland en dus uitbuiting van grond, grondstoffen, mens en dier. Daarvoor is het nodig dat die arme mensen uit bijvoorbeeld Afrika dáár blijven met al hun armoede. Wie werkt er anders voor onze welvaart? En we moeten hier de producten wel kunnen blijven verkopen – tegen hoge prijzen met veel winstmarge voor de profiteurs aan de top – aan mensen die hier een relatief hoog inkomen hebben en dat geld kunnen uitgeven aan luxe artikelen die als nieuw en verbeterd worden verkocht voor wat de gek ervoor geeft om zich status aan te meten. Leve de massaconsumptiemaatschappij!
De verkoop van nutteloze producten die zo snel mogelijk aan vervanging toe zijn, en van spotgoedkoop geproduceerde eerste levensbehoeften heeft inkomensverschillen nodig, heeft uitbuiting nodig, en dus brave arbeiders die op de plek blijven waar de economie ze nodig heeft. Laat ze vooral niet zelf het initiatief nemen zich elders te vestigen want dán is het hek van de dam.

De macht om mensen voor werk in te zetten op een door hen gewenste plek, onder door hen gewenste voorwaarden, is aan de multinationals met hun grootschalige massaproductie. Die heeft mensen nodig die het werk bereid zijn te doen tegen armzalige betaling. Mensen die het doen voor nóg minder dan het minimumloon. Mensen die het doen voor nóg minder dan een flexcontract. Ja, zelfs mensen die het doen zonder opbouw van rechten, en hun geld uitgeven aan de huur van hun opeengepakte bestaan in een caravan of flatje, uitgebaat door een of andere huisjesmelker, tevens baas van de sweatshop, de kassen, of erger. Van deze zwarte economie profiteert het rijke Westen ook enorm. Het is allemaal reden voor bevolkingspolitiek en controle op migratie. Het is reden om dan weer de teugels te laten vieren, dan weer strak aan te trekken.

“Weg met al die illegalen, met die werkers uit Oost Europa, die pikken onze banen in” roept menig arbeider op het moment dat de stemming daartoe wordt gecreëerd. Alleen, het probleem is: die banen zijn niet van ‘ons’. Die banen zijn van de bazen om te vergeven aan diegene die het voor het laagste loon bereid is te doen, mensen die niet anders kunnen dan zich voor uitbuitingspraktijken te laten lenen. Mensen die proberen geld voor hun familie thuis bij elkaar te sparen. Mensen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en zonder geld en verzekering op straat staan, dakloos bovendien. Ja, ze moeten weg, maar we hebben ze ook nodig. Zij zijn: wegwerpartikelen. Ook zij zijn een vorm van massaconsumptie. De consumptie van arbeid.

De strijd van mensen die naar de onderkant van de samenleving zijn geschopt omdat ze geen of weinig opleiding hebben, omdat ze gediscrimineerd worden op grond van huidskleur of afkomst, omdat ze geen rechten hebben, is één en dezelfde: het is de strijd tegen uitbuiting. De uitbuiting waarvan mensen op de zogeheten arbeidsmarkt ofwel slavenmarkt het slachtoffer zijn.

De uitbuiting door schandalige arbeidsvoorwaarden voor bijvoorbeeld schoonmakers, de uitbuiting die door flexwerk en dwangarbeid betaalde banen verdringt, het zijn vormen van die uitbuiting op lokale schaal.
De uitbuiting van werkers in arme landen, onder nog ellendiger en gevaarlijker omstandigheden dan hier, is dezelfde uitbuiting, maar dan op internationale schaal.

Uiteindelijk zijn we allemaal poppetjes op de wereldkaart die daar waar ze nodig zijn worden ingezet of weggehaald, en tegen elkaar uitgespeeld worden zodat ze zich met elkaar bezig houden. Het ene poppetje heeft meer voorrechten dan de ander, omdat het verschil de poppetjes ertoe moet bewegen zich te laten kneden of te laten breken met de belofte van promotie of de dreiging van ontslag, of in geval van zogenaamde illegaliteit: deportatie. Het moge duidelijk zijn dat de laatste groep mensen bij een arbeidsconflict angstig de mond houdt en dus makkelijk uit te zuigen valt. En voor de rest: schop het liefst naar onderen, maar niet naar boven. Dat is namelijk stukken veiliger.

Als het aan het internationale kapitalisme en zijn politieke vertegenwoordigers ligt, blijven wij, de poppetjes, elkaar de schuld geven van een tekort aan banen, een tekort aan inkomsten, een tekort aan bestaanszekerheid, en tenslotte een tekort aan leven dat overblijft na een levenlang slaven en sloven in de zo felbegeerde loondienst voor niets meer en niets minder dan de villa en de luxe jacht van de grootgraaiers in hun beveiligde woonwijken. We willen het eigenlijk niet, maar we hebben geleerd dat het zo hoort, dat het nu eenmaal zo is, en accepteren de voorwaarden, verwachtend van de bazen dat zij hun beloften waarmaken, hetgeen zij niet doen. De arbeidsmoraal is éénrichtingsverkeer!

Het is 1 mei. Dag van de arbeid. Maar niet van de arbeidsethos! Dag van de arbeid. Maar niet van de slavernij en de uitbuiting! Dag van de arbeid. Maar niet van het schoppen naar onderen. Dag van de arbeid: tijd om naar boven te schoppen en het geld te halen waar het zit. Dag van de strijd! Dag van de solidariteit! We zijn toch geen makke schapen die zich laten onderverdelen in zwarte en witte schapen, geschoren en ongeschoren schapen, schapen voor wol of schapen voor de slacht?

In heel veel Europese landen zien we momenteel vluchtelingen, mensen zonder verblijfspapieren strijden voor hun recht om te kunnen bestaan. Niets meer dan dat. Die strijd voor bestaans-zekerheid moeten we steunen en overnemen. Want de onderdrukking en uitbuiting blijft niet bij hen alleen. Dat zien we al. Het wordt tijd dat we het voorbeeld van de vluchtelingen, de zogenaamde illegalen, volgen, die vooroplopen met hun verzet. Hun verzet begon al toen zij hier kwamen zoeken wat hen is afgenomen. Zij hebben weinig tot niets te verliezen! En u allemaal straks ook niet meer!

Daarom wil ik oproepen om niet alleen voor uzelf op te komen, maar ook voor hen. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit! De vluchtelingen houden vanaf 18 mei een mars vanaf Strasbourg naar Brussel, gevolgd door een actieweek van 20 tot 28 juni. Wij lopen hier vandaag een uur, of anderhalf uur. Zij lopen dertig dagen aaneen! We kunnen met hen meedoen, of zelf op onze eigen manier een steentje bijdragen. Maar het wordt hoe dan ook tijd om het tij van de neoliberale zogenaamde participatie maatschappij die mensen vooral tot slaaf maakt, te keren! Laat het verzet uitbreiden. Wij willen geen radertjes in een machine zijn, en als we die toch zijn, kunnen we de boel laten vastlopen, kunnen we zand in de machine strooien of de olie verbranden. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook! Voor onze waardigheid en voor ons aller leven in gelijkwaardigheid en vrijheid: solidariteit!”

Joke Kaviaar, bij de 1 mei demonstratie in Den Haag
(30 april 2014)

Joke Kaviaar, anarchistisch dichteres / performer, schrijfster en activiste, werd in september 2011 opgepakt wegens ‘opruiing’, en begin 2013 veroordeeld tot vier maanden celstraf. Dit gebeurde in verband met vier opinieteksten op internet. In december 2011 haalde justitie haar website offline. Maar Joke laat zich door justitie de mond niet snoeren en blijft schrijven en in de weg staan. De website is terug online, inclusief de verboden teksten. op 15 mei 2014 dient haar hoger beroep bij de rechtbank in Amsterdam. Toon je solidair met Joke en kom naar de rechtszaak, of naar de daar voor geplande actie! Klik hier voor meer informatie.

www.jokekaviaar.nl

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strijdbare anti-kapitalistische 1 mei demonstratie Den Haag

1De anti-kapitalistische 1 mei demonstratie in Den Haag is strijdbaar en goed verlopen. Om 19:00 verzamelden zich ruim 150 demonstranten op het Hobbemaplein. Na twee toespraken begon de demonstratie, die vervolgens dwars door de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk liep.
2
Deze route was gekozen omdat er juist in deze wijken veel armoede heerst, en omdat hier steeds weer duidelijk wordt dat de gemeente zich niet bekommert om het welzijn van de bewoners. Er worden meer en meer sociale voorzieningen gesloten omdat de gemeente de geldkraan volledig dicht heeft gedraaid, om daar vervolgens meer politie en controle voor in de plaats te brengen. Vooral jongeren zijn daarvan de dupe.

Veel jongeren en buurtbewoners sloten zich dan ook aan bij de demonstratie. De demo groeide uit tot ruim 300 personen. Een aantal keer is de demonstratie stilgelegd omdat er demonstranten en buurtbewoners lastig werden gevallen door de politie, maar uiteindelijk werd er afgedwongen dat de politie zich op een afstand hield en is de demo zonder al te veel problemen verlopen.

7

13

12

9

8

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
Open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop racisme
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen

Vrijheid en welvaart voor iedereen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1 mei demonstratie Den Haag begint

We houden jullie op de hoogte over het verloop van de demonstratie. Hier helemaal onderaan nogmaals informatie betreffende de arrestantengroep.

19:00 De demonstratie zal zo van start gaan. De eerste mensen verzamelen zich op het Hobbemaplein.

19:30 Er zijn nu zo een 100 mensen aanwezig die luisteren naar een speech over waarom we op 1 mei hier demonstreren, in de speech wordt10300022_670353386346242_8755649714916737558_n

10314576_670353403012907_988596003315704335_n

10170804_670353363012911_4921143018492826085_n

1538785_670353426346238_783750822337170109_n ook Rishi genoemd. Veel buurtbewoners beginnen zich bij de demo aan te sluiten

19:45 Zojuist is de demonstratie begonnen met lopen. Er zijn nu zo’n 140 mensen aanwezig. De sfeer is opgetogen en strijdbaar. De politie heeft aangegeven zich niet heel erg zichtbaar op te stellen maar doen wel moeilijk over vlaggenstokken. Veel buurtbewoners hebben zich aangesloten bij de demo of staan aan de zijlijn en juichen de demo toe.

20:30 De demonstratie is een paar keer gestopt met lopen omdat de politie mensen lastig viel of moeilijk deed over vlaggen. De demo weigerde verder te lopen tot de vlaggen waren teruggegeven en de politie stopte met mensen lastig te vallen.
10154080_1591104117780458_8252678344204309899_n

10170788_1591104074447129_193393567848113517_n

10308292_1591104077780462_4370429297671367588_n

10325303_1591104101113793_2267915260566065932_n

20:45 volgens twitter lopen en zo een 150 tot 200 mensen mee in de demonstratie die blijft groeien.

21:30 De demo nadert het eindpunt, de fakkels branden en het gaat goed!10003881_701391329925759_5134738688153419232_n

10269496_701391063259119_4854795797376799180_n

10288737_701391303259095_123690956439769470_n

10297628_701391359925756_1963501320462848824_n

10301584_701391093259116_4181260071866709419_n

10308240_701391129925779_2084386535708193540_n

22:00 Het eindpunt is bereikt, tijd voor de laatste speeches.

22:15 demonstatie is afgelopen. Goed verlopen, veel mensen, geen arrestaties en een goede demonstratie!

Arrestantengroep (AG):

Tijdens de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie zal er een arrestantengroep (AG) paraat staan om de demonstratie te ondersteunen. De arrestantengroep is bereikbaar op 06 43 13 69 45 en per mail via utrecht@arrestantengroep.org.

We proberen zo goed mogelijk in de gaten te houden of er arrestaties vallen, en mocht dit gebeuren, wat er verder met de arrestanten gebeurt. Je kunt ons hierbij helpen door ons op de hoogte te stellen als je (dreigende) arrestaties ziet of daar weet van hebt. Pas wel op met het noemen van namen en andere persoonlijke gegevens.

1 mei iedereen vrij!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Update en arrestantengroep anti-kapitalistische 1 mei demonstratie

Morgenavond zal de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie in Den Haag van start gaan. Wij zullen om 19:00 verzamelen op het Hobbemaplein naast de Haagse Markt, om vanaf daar een route dwars door de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk te lopen.  Hieronder de laatste updates:

Mobilisatie!

Morgen is het zover, dan gaat de demonstratie van start. Natuurlijk kun je vandaag en morgen nog helpen zo veel mogelijk mensen op de demonstratie te krijgen om zo een sterk anti-kapitalistische geluid te laten horen. Dit kan je doen door het Facebook event te verspreiden op social media. Ook kun je de oproep verspreiden op websites en internet fora. En vergeet niet je vrienden, familie, buren en kennissen te vertellen over de demonstratie en ze mee te nemen naar het protest!

Volg het protest:

De demonstratie is live te volgen via de volgende kanalen:

Twitter: https://twitter.com/1meiDenHaag
Facebook: facebook.com/pages/1-mei-Den-Haag/1576667909224079
Indymedia: www.indymedia.nl

Arrestantengroep (AG):

Tijdens de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie zal er een arrestantengroep (AG) paraat staan om de demonstratie te ondersteunen. De arrestantengroep is bereikbaar op 06 43 13 69 45 en per mail via utrecht@arrestantengroep.org.

We proberen zo goed mogelijk in de gaten te houden of er arrestaties vallen, en mocht dit gebeuren, wat er verder met de arrestanten gebeurt. Je kunt ons hierbij helpen door ons op de hoogte te stellen als je (dreigende) arrestaties ziet of daar weet van hebt. Pas wel op met het noemen van namen en andere persoonlijke gegevens.

Hier vind je meer algemene informatie over je rechten en plichten in geval van arrestatie. Lees dit goed door en zorg dat je goed voorbereid bent.

Tot morgen op de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie!

1 mei iedereen vrij!

Posted in Uncategorized | Leave a comment