Arrestantengroep

Tijdens de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie zal er een arrestantengroep (AG) paraat staan om de demonstratie te ondersteunen. De arrestantengroep is bereikbaar op 06 43 13 69 45, en per mail via utrecht@arrestantengroep.org

We proberen zo goed mogelijk in de gaten te houden of er arrestaties vallen, en mocht dit gebeuren, wat er verder met de arrestanten gebeurt. Je kunt ons hierbij helpen door ons op de hoogte te stellen als je (dreigende) arrestaties ziet of daar weet van hebt. Pas wel op met het noemen van namen en andere persoonlijke gegevens.

Hieronder vind je meer algemene informatie over je rechten en plichten in geval van arrestatie. Lees dit goed door en zorg dat je goed voorbereid bent.

Arrestatie?

Als je gearresteerd wordt, wordt je normaal gesproken meegenomen naar een politiebureau. Je zult op het politiebureau gefouilleerd worden, en al je spullen moeten afgeven. Mogelijk wordt je ook direct na de aanhouding al oppervlakkig gefouilleerd. Als vrouw mag je niet door een man gefouilleerd worden.

Je kunt in eerste instantie voor maximaal zes uur worden vastgehouden. De uren tussen 24.00 en 09.00 tellen niet mee. Er zal worden gevraagd naar je gegevens zoals je naam en je adres. Als je dit niet wilt zeggen krijg je een NN (Nomen Nescio) nummer, onthoud dit nummer goed! Als je geen naam geeft dan kunnen ze je zes uur langer vasthouden, zogenaamd om achter je identiteit te komen.

Je hebt het recht je eigen advocaat te spreken, tegenwoordig ook voordat de politie je gaat verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, heeft hij of zij 2 uur de tijd je te komen bezoeken. Dit geldt ook als je wordt gearresteerd voor een overtreding, ook bij een overtreding mag je voor je eerste verhoor je eigen voorkeursadvocaat spreken. Je moet nog wel steeds zelf om je eigen advocaat vragen! We adviseren je dit alleen te doen als het echt nodig is en als je in verzekering wordt gesteld, zodat de beschikbare advocaat niet onnodig belast wordt.

Je bent niet verplicht om:

– Je naam te geven.

– Een verklaring af te leggen. Bedenk dat een verklaring altijd tegen jou of anderen kan worden gebruikt. Wat de politie ook zegt, van verklaren wordt je positie alleen maar zwakker.

– Iets te ondertekenen. Dit kan trouwens ook met je NN nummer of met een kruisje.

De politie moet:

-Je vertellen waar je van wordt verdacht.

-Je je eigen voorkeursadvocaat geven.

Zij mogen:

-Foto’s en vingerafdrukken nemen als je NN bent of in verzekering gesteld wordt. Dikke kans dat ze dit doen.

-Je verhoren (niet ‘s nachts).

Als je verdacht wordt van een overtreding moeten ze je na deze 6 (of 12) uur vrijlaten. Je kunt een beschikking (boete) of dagvaarding meekrijgen. Neem dan contact op met de arrestantengroep en de advocaat om te horen hoe je hier verder mee kunt omgaan.

Gaat het om een misdrijf dan kunnen ze je in bepaalde gevallen in verzekering stellen. De verwachting is dat bij een eventuele arrestatie bij deze actie de kans groot is dat er geen in verzekering stelling volgt, tenzij je je naam niet geeft. Het is echter altijd goed wel voorbereid te zijn.

Bij een inverzekeringstelling krijg je een papier waarop staat dat je in verzekering gesteld bent en van welke misdrijven je wordt verdacht. Het papier is ondertekend door een (hulp-)officier van justitie. Je kunt na inverzekeringstelling aangeven dat je je voorkeursadvocaat wilt spreken. Deze kan je ook meer informatie geven.

Als politie of justitie je nog langer wilt vasthouden, moet je na uiterlijk drie dagen plus 15 uur worden voorgeleid voor de rechter-commissaris (RC). Als de officier van justitie een verlenging heeft aangevraagd toetst de RC alleen of de inverzekeringstelling rechtmatig is. Na een eventuele verlenging word je weer voorgeleid (hierbij is in ieder geval je advocaat aanwezig) en beslist de RC of je in bewaring wordt gesteld. Je kan ook al tijdens het voorarrest berecht worden (snelrecht): je wordt dan voor de politierechter geleid, die direct een vonnis velt.

Vreemdelingenrecht

Als je geen identiteitsbewijs bij je hebt, kan de politie je overdragen aan de vreemdelingenpolitie onder het mom dat je weleens ‘illegaal’ in Nederland zou kunnen verblijven. Lees hierover de speciale flyer van de Arrestantengroep Amsterdam: http://arrestantengroep.org/wp-content/uploads/flyer-vreemdelingenbewaring.pdf

Zorg dat de arrestantengroep en/of iemand die goed bereikbaar is weet waar je identiteitsbewijs is, als je dat hebt, zodat het makkelijk naar het politiebureau gebracht kan worden wanneer je daar om vraagt. Om te voorkomen dat je identiteitsbewijs ongewenst wordt gebracht, doen we dat in principe alleen wanneer we rechtstreeks van jou of via de advocaat dat verzoek gekregen hebben.

Arrestantengroep en advocaten

Er is tijdens de 1 mei demonstratie staat er een arrestantengroep paraat, die probeert bij te houden of er arrestaties vallen. De arrestantengroep kan ook je contactpersoon op de hoogte stellen van dat je bent aangehouden, je werk of school afbellen en meer van dat soort zaken.

Bovendien houdt de arrestantengroep contact met de advocaat die we voor deze demonstratie geregeld hebben, dat is Lydia Plantenga uit Utrecht. Je kunt om haar vragen wanneer je in verzekering gesteld wordt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s