GECANCELD 28-04 Lezing: de geschiedenis van 1 mei

LEZING GECANCELD
Helaas, Peter Storm is ziek. De lezing gaat dan ook niet door. Wel is er eten vanaf 19:00 in het Autonoom Centrum!

ChicagoIn aanloop naar de 1 mei demonstratie in Den Haag organiseert Autonomen Den Haag een lezing over de historie van de dag van de arbeid.

Peter Storm, blogger op ravotr.nl en auteur van “krachtbronnen van de anarchie” komt vertellen over hoe de dag van de arbeid is ontstaan en waarom 1 mei vandaag de dag nog steeds relevant is.
Waarom moeten we op 1 mei massaal de straat op, en wat betekent deze dag voor de anti-kapitalistische beweging?

De lezing zal plaatsvinden in het Autonoom Centrum Den Haag. Vanaf 19:00 is er een veganistische maaltijd en om 20:00 zal de lezing beginnen. Ook zullen er mensen van de organisatie van de 1 mei demonstratie aanwezig zijn om deze verder toe te lichten.

Waar: Autonoom Centrum, Willem van Outhoornstraat 17 Den Haag
Tijd: 19:00 eten, 20:00 start lezing

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flyeren en gesprekken rond 1 mei demonstratie

4_De afgelopen dagen zijn er duizenden flyers en posters verspreid ter aankondiging van de anti-kapitalistische 1 mei demonstratie. In de wijken Transvaal, Schilderswijk, Segbroek en Centrum werden posters geplakt en flyers rondgebracht.

In wijken als de Schilderswijk en Transvaal is veel armoede. Bibliotheken en buurthuizen sluiten massaal terwijl er in andere delen van de stad miljoenen euro’s worden uitgegeven aan prestigeprojecten. “Het lijkt wel alsof enige waar wel geld aan wordt uit gegeven in deze wijken de aanwezigheid van de politie is”, aldus een bewoner van de Transvaal. In gesprekken met andere buurtbewoners wordt dit ook bevestigd. Ze voelen zich totaal in de steek gelaten door de gemeente. Ook gingen veel van de gesprekken over het racistische politiegeweld wat de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws is geweest. “Bijna iedereen hier kent wel iemand die door de politie in elkaar is geslagen” vertelt een jongen voor een buurtcentrum. Daarom ook hebben veel winkeliers de poster voor hun raam gehangen en waren ze erg enthousiast over de aankomende demonstratie. Ook buurthuizen hingen posters op en gaan aankomende dagen flyers uitdelen.

De komende dagen gaan we weer de wijken in om te praten met buurtbewoners en om nog meer posters en flyers te verspreiden. We hopen op een goede opkomst uit heel het land. Natuurlijk verwachten we jou, je vrienden en familie ook!

Op naar 1 mei! Iedereen vrij!

1_

6_

5_

2_

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Anti-kapitalistische 1 mei demonstratie Den Haag

1meiposterA21 mei is de dag waarop mensen over de hele wereld in actie komen tegen onderdrukking, uitsluiting en uitbuiting door politici, bazen en andere machtswellustelingen. Ook in Den Haag zullen wij de straat op gaan, om op te komen voor een andere, vrije en solidaire samenleving.

Over de hele wereld leiden mensen dagelijks onder het kapitalistische systeem. Terwijl een kleine groep grote bedrijven en politici zichzelf steeds meer macht en geld toe-eigenen, ziet een steeds groter wordend deel van de bevolking zich in zijn bestaanszekerheden bedreigd. De werkgelegenheid loopt terug, maar mensen die hun baan kwijtraken worden vervolgens gedwongen te werk gesteld voor een veel lagere uitkering. Ook studenten die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden komen in dezelfde situatie terecht. Studenten die hun opleidingen juist door verregaande privatisering in kwaliteit en toegankelijkheid achteruit zien gaan.

In de arme wijken van Den Haag zuigt de gemeente al het geld uit sociale projecten en buurtcentra om het vervolgens direct terug te stoppen in meer politie en controle. Wijken waar politiegeweld tegen mensen van ‘niet Nederlandse komaf’ door gemeente en burgemeester worden afgedaan als incidenten en leugens. Maar het is genoeg geweest, ons geduld is op. Het is tijd om ons te organiseren, verzet te bieden en het lot in eigen hand te nemen.

Daarom roepen wij iedereen op om samen met ons op 1 mei in verzet te komen tegen de verstikkende kapitalistische maatschappij en op te komen voor een samenleving die gebaseerd is op zelforganisatie en solidariteit. In solidariteit met iedereen die werkt en uitgebuit wordt, ongeacht of diegene over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikt. Solidair met de schoonmakers die al jaren actie voeren voor betere arbeidsomstandigheden. In solidariteit met de studenten die hun universiteit bezetten om hun eigen lesprogramma vorm te geven. Solidair met iedereen die strijd tegen uitbuiting en onderdrukking, voor en met elkaar, voor een radicaal andere samenleving!

1 mei iedereen vrij!

Mondiale bestaanszekerheid
Open grenzen voor alle mensen
Stop de repressie en controlewaan
Stop racisme
Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen

Locatie: Hobbemaplein, Den Haag
Tijd: 19:00

Vrijheid en welvaart voor iedereen!

Posted in Uncategorized | Leave a comment